My Praise ATL

My Praise ATL
On Air Schedule
Myronda Sa 10:00am - Sa 3:00pm
Su 12:00pm - Su 3:00pm
Praise Mixdown Sa 7:00pm - Sa 10:00pm
The Soft Sounds of Praise M 12:00am - M 6:00am
M 11:00pm - Tu 6:00am
Tu 11:00pm - W 6:00am
W 11:00pm - Th 6:00am
Th 11:00pm - F 6:00am
F 11:00pm - Sa 8:00am
Sa 10:00pm - Su 6:00am
Su 7:00pm - Su 12:00am
Gospel Jazz with Brother Myron G Su 3:00pm - Su 7:00pm
The Donnie McClurkin Show Sa 8:00am - Sa 10:00am